Chính sách bảo mật

  • Đăng nhập vào website:

Người dùng có thể đăng nhập vào website bằng tài khoản email và mật khẩu tự tạo hoặc tài khoản mạng xã hội: Facebook và Google.

Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.

  • Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn đăng ký tài khoản email, thì bạn cần nhập thông tin sau: Họ và tên đầy đủ, email chính xác, tạo mật khẩu an toàn.

Bạn cần xác thực email trước khi tài khoản được kích hoạt.

Chúng tôi không có quyền chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn, bao gồm: email và mật khẩu.

Đối với tài khoản mạng xã hội, thì chúng tôi chỉ hiển thị tên, hình đại diện và email của bạn, chứ không có quyền truy cập vào mật khẩu của bạn hay chỉnh sửa các thông tin cá nhân.

Bạn có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn, bao gồm: Họ và tên, mật khẩu, hình đại diện.

Do đó, bạn có thể yên tâm về sự bảo mật thông tin khi đăng nhập vào website của chúng tôi.

  • Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Trang Tri Kiến Giải Thoát sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực tài khoản, gửi tin bài (newsletter) và nâng cấp dịch vụ.

Thông tin và tài khoản này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.

  • Thời gian lưu trữ thông tin

Trang Tri Kiến Giải Thoát sẽ giữ thông tin cá nhân của thành viên cho đến khi tài khoản của thành viên ngừng hoạt động.

Thành viên có thể xoá hoặc vô hiệu hoá tài khoản bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với trang Tri Kiến Giải Thoát hoặc tự xoá tài khoản mạng xã hội như Facebook hay Google khi đã đăng nhập vào website của chúng tôi.

  • Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

  • Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không mua bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.

Trang Tri Kiến Giải Thoát không cung cấp bất kỳ thông tin của người sử dụng với bên thứ ba nào.

Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành

động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.

  • Người sử dùng có thể xoá dữ liệu tài khoản đăng nhập bằng Facebook:

1/ Đăng nhập vào Facebook, bấm vào avatar, vào phần “Cài đặt quyền riêng tư”:

2/ Bấm vào phần “Cài đặt”:

3/ Bấm vào mục “Ứng dụng và trang web” bên menu trái:

4/ Chọn mục “Login Tri Kiến Giải Thoát” và bấm nút “Gỡ”:

5/ Bấm “Xoá, gỡ bỏ” trên màn hình “Login Tri Kiến Giải Thoát?”:

Đăng ký
Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng nhập email đã đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ gửi email đổi mật khẩu đến hộp thư của bạn
Đăng nhập trang web
Khôi phục mật khẩu
Cách khác để đăng nhập
Đăng ký
Chia sẻ

Đã copy liên kết vào bộ nhớ tạm