Khởi động ăn chay

Nguyên Thanh

27 Tháng Sáu, 2023

 • Bỏ chọn
 • Bỏ chọn
12

Các tương tác cảm xúc

Tất cả
12
Bạn
 • 3 người khác thấy bổ ích
 • 3 người khác thấy cảm hứng
 • 3 người khác thấy xúc động
Chuyển sang ấn bản điện tử
00:00
00:00
1.0x
1.0x
15
15
Mục lục

01.

Giới thiệu

00:00:00

02.

Câu hỏi

00:00:28

03.

Khởi động ăn chay

00:00:47

04.

Nhân quả trực tiếp sát sanh

00:03:19

05.

Nhân quả ăn thịt chúng sanh

00:07:46

06.

Nhân quả thèm thịt chúng sanh

00:10:55

07.

Ví dụ nhân quả vay nợ xương máu chúng sanh

00:13:46

08.

Con đường của Đạo Phật

00:21:12

09.

Khởi động ăn chay

00:23:29

10.

Các bước khởi động ăn chay

00:28:21

11.

Bước 1: Mục tiêu

00:28:28

12.

Bước 2: Thời gian thực hiện

00:29:07

13.

Bước 3: Triển khai tri kiến Đức Hiếu Sinh

00:29:25

14.

Bước 4: Xác định trở ngại

00:32:26

15.

Bước 5: Thực hành Đức Hiếu Sinh

00:36:40

16.

Bước 6: Kiểm điểm

00:44:32

17.

Bước 7: Điều cốt lõi

00:48:15

18.

Giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh

00:56:17

19.

Kết luận

00:59:10

Xem thêm

Nội dung mô tả

Tóm lại, bằng mọi giá phải giữ cho được thân người, vì chỉ ở thân người thì mới có bộ óc biết triển khai tri kiến phân biệt thiện ác, đủ điều kiện tu hành giải thoát, còn làm thân chúng sanh sống theo bản năng nghiệp lực đưa đẩy nên không thể tu hành. Muốn giữ được thân người thì phải chấm dứt vay nợ xương máu chúng sanh, muốn chấm dứt vay nợ xương máu chúng sanh thì phải thiện xảo trau dồi Đức Hiếu Sinh và thực hiện hạnh ăn chay trong đời sống hàng ngày.

– Nguyên Thanh

Quý bạn đọc vui lòng nhấn vào nút “Play” để nghe toàn bộ nội dung podcast tư liệu này.

Đọc thêm
 • Sita Mi

  2 tháng trước

  bài pháp rất ý nghĩa, làm thức tỉnh cho chúng con trong quá trình tu tập, con xin cảm ơn sư cô đã triển khai bài pháp này

  • Cảm hứng
  • Xúc động
  Bổ ích

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  0
  Bạn
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Sita Mi

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  "Tóm lại, bằng mọi giá phải giữ cho được thân người, vì chỉ ở thân người thì mới có bộ óc biết triển khai tri kiến phân biệt thiện ác, đủ điều kiện tu hành giải thoát, còn làm thân chúng sanh sống theo bản năng nghiệp lực đưa đẩy nên không thể tu hành. Muốn giữ được thân người thì phải chấm dứt vay nợ xương máu chúng sanh, muốn chấm dứt vay nợ xương máu chúng sanh thì phải thiện xảo trau dồi Đức Hiếu Sinh và thực hiện hạnh ăn chay trong đời sống hàng ngày." (Sc. Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  "Nguyên Thanh có bài kệ phỏng theo lời dạy “Buông xuống đi” của Trưởng lão Thích Thông Lạc tặng chú làm động lực để khởi động ăn chay:
  Ăn chay đi vì Đức Hiếu Sinh!
  Vay nợ xương máu có ích gì?
  Thở ra chẳng lại còn chi nữa,
  Muôn kiếp luân hồi đầy khổ đau…" (Sc. Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  “Từ trường toàn thiện thì không có duyên để hợp nên không tái sanh, chỉ hưởng quả phước thiện ở từ trường đó, chờ hết quả phước đó mới tái sanh làm người trở lại. Còn từ trường thiện nhiều ác ít thì sẽ hợp duyên với những từ trường thiện ác khác trong môi trường sống và từ đó tiếp tục tái sanh làm chúng sanh mới trong hoàn cảnh thiện và phước báo đầy đủ chứ không có linh hồn đi tái sanh.
  Từ trường ác cũng vậy sẽ hợp duyên với những từ trường ác khác trong môi trường sống và tiếp tục tái sanh trong hoàn cảnh khốn khổ đủ mọi điều khổ hoặc sanh làm những loài vật nhỏ bé ti tiện như côn trùng, sâu, bọ, v.v.. sống nơi ẩm ướt, dơ bẩn, thời gian sống quá ngắn ngủi, tuổi thọ không được dài lâu" (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  "Hàng ngày, chú nên hướng tâm Như Lý Tác Ý: “Nhất định ta phải từ bỏ thói quen ăn thịt chúng sanh, huân tập thói quen ăn chay, nuôi thân mạng bằng thiện pháp để từ bỏ vay nợ xương máu chúng sanh”, hoặc: “Nhất định ta phải từ bỏ việc nuôi sống thân mạng bằng sự đau khổ của chúng sanh, phải từ bỏ vay nợ xương máu chúng sanh”, hoặc: “Phải từ bỏ, đoạn dứt việc huân tập sự sống bằng xương máu chúng sanh”… tác ý trở thành một ý thức lực mạnh mẽ nhằm đối kháng với những trở ngại trong quá trình ăn chay, trong đó có nghiệp lực thèm thịt chúng sanh bên trong bản thân mình và áp lực từ bên ngoài. Nếu nội lực từ bỏ việc ăn thịt chúng sanh chưa đủ lớn thì tâm dễ thỏa hiệp khi gặp hoàn cảnh chướng ngại. Còn nếu sự quyết tâm ăn chay đủ lớn thì tâm sẽ bất chấp mọi trở ngại thực hiện cho bằng được. Muốn có quyết tâm ăn chay thì phải thường xuyên dùng pháp Như Lý Tác Ý như trên." (Sc. Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  "Con đường của Đạo Phật là con đường tâm, lấy thiện pháp làm thước đo cho sự tiến hoá của con người, với đích đến là con người hoàn hảo không còn đau khổ, cho nên Đức Phật dạy chúng ta: “Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp” tức là dạy chúng ta tiến hoá từ một con người phàm phu đầy những hành động ác pháp làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh để tiến dần lên thành một con người nhân bản đúng nghĩa giữ gìn 5 giới, rồi trở thành người toàn thiện sống đúng 10 điều lành và cuối cùng là bậc giải thoát rốt ráo, tâm bất động trước mọi ác pháp và cảm thọ. Tất cả những sự tiến hoá này phải đặt trên nền tảng có được thân người, vì chỉ ở duyên thân người thì mới có bộ óc biết triển khai trí tuệ phân biệt thiện ác. Nếu mất thân người thì chỉ còn biết sống theo bản năng nên không thể nào tiến hoá được, phó mặc cho nghiệp lực đưa đẩy trong cuộc sống đau khổ mà thôi.
  Đến đây, chú hãy tác ý: “Bằng mọi giá phải giữ được thân người, muốn giữ được thân người thì phải chấm dứt những hành động vay nợ xương máu chúng sanh”." (Sc. Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  "Đúng như lời Đức Phật đã dạy: “Được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm được bọng cây giữa biển khơi”, chừng nào trả hết nợ máu xương dưới lốt nghiệp chúng sanh xong thì mới được làm người.
  Cho nên, “bằng mọi giá phải có được thân người, đó là công cụ để chúng ta trả nhân quả và tu tập giải thoát”, Thầy Thông Lạc đã dạy Nguyên Thanh như vậy." (Sc. Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  “Chúng ta ăn thịt lâu ngày thành thói quen ăn thịt, thói quen ăn thịt tức là nghiệp lực nên khi ăn uống không có thịt chúng sanh thì ăn uống không ngon, do đó nghiệp thích ăn thịt chúng sanh vẫn còn nên tương ưng với thịt chúng sanh mà tái sanh làm chúng sanh, một nghiệp lực như vậy có thể sanh ra làm trăm muôn con vật để rồi tiếp tục sanh tử theo nghiệp của nó, vay trả trả vay, còn những nghiệp lực thiện cũng tiếp tục tái sanh làm người, một nghiệp lực thiện có thể sanh ra nhiều người tùy theo môi trường sống của hành tinh, tức là môi trường nhân quả trên quả địa cầu này” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  “Trong khi các loài vật khác giãy giụa, kêu la, gào thét, rên xiết, quằn quại trên bàn tay đẫm máu của loài người thì lúc bấy giờ chúng ta chè chén vui chơi thỏa thích, mà vô tình không nghĩ đến nỗi đau thương ấy.
  Chúng ta đâu biết rằng luật nhân quả sẽ không tha thứ cho một ai. Nếu kẻ đó chuyên làm ác giết hại và đem thịt, da, xương, máu của chúng sanh ra bán lấy tiền hoặc nấu nướng, chiên xào, hầm, kho luộc, v.v.. thành thực phẩm chi dụng cho cuộc sống hằng ngày của mình, hoặc ăn uống nhậu nhẹt vui chơi thỏa thích, trong lúc đó cuộc sống hiện tại của chúng ta sẽ có nhiều sự kiện xảy ra tai nạn, bệnh tật, khổ đau không chỉ có bản thân mình mà cả chùm nhân quả như cha, mẹ, vợ, con…” (Trưởng lão Thích Thông Lạc)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  "Đối với hành động trực tiếp sát sanh như cầm dao cắt cổ con gà thì con gà sẽ đau đớn, quằn quại, giãy giụa, rồi chết. Trong quả con gà bị chết có từ trường hành động của người giết hại con gà là nhân, từ trường này sẽ tương ưng tái sanh làm nhiều con gà để bị cắt cổ trở lại. Con gà bị người giết, nó đau đớn, quằn quại, giãy giụa cũng sẽ phóng ra từ trường đau khổ, từ trường này sẽ tương ưng với nghiệp của người cầm dao cắt cổ con gà, khi đủ duyên thì người giết gà sẽ bị tai nạn, bệnh tật trên thân tương ưng với nghiệp khổ đã tạo cho con gà, không thể nào tránh khỏi." (Sc. Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  9 tháng trước

  "Chỉ khi có thân người mới đủ điều kiện để tu hành thoát khổ, vì ở lốt nghiệp thân người thì mới đủ duyên có trí tuệ phân biệt thiện ác, nhờ có trí tuệ phân biệt thiện ác thì mới tu hành giải thoát được.
  Cho nên, điều đầu tiên theo Đạo Phật là phải có được thân người, muốn có được thân người thì đừng vay nợ xương máu của chúng sanh, muốn không vay nợ xương máu chúng sanh thì phải chấm dứt những hành động làm tổn hại đến sự sống của chúng sanh, muốn không làm tổn hại đến sự sống của chúng sanh thì phải hiểu rõ nhân làm tổn hại đến sự sống của chúng sanh sẽ đưa đến quả khổ đau ra sao?" (Sc. Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

Đọc thêm
Tư liệu tham khảo
Xem thêm
Chia sẻ
Ngày đăng: 15 Tháng Tám, 2023, 10:18
Podcast liên quan
Thọ Bát Quan Trai

Nguyên Thanh

Như vậy, đối với một người còn sống giao tiếp thì giữ 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người, nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, thỉnh thoảng thọ Bát Quan Trai để thực hiện đời sống không làm khổ mình khổ người, sống không làm khổ mình khổ người là giới luật, mà giới luật chính là nền tảng đạo đức, là cội gốc của thiền định, là bông trái của trí tuệ, do vậy đời sống đạo đức rất quan trọng đối với người tu hành giải thoát.

Sống tích cực

Nguyên Thanh

Tóm lại, càng siêng năng quét nhà thì nhà càng sạch, càng siêng năng xả tâm thì tâm càng sáng. Muốn tâm thanh tịnh thì phải trực tiếp trong mọi cảnh phản tỉnh tâm mình, luôn ngăn ác diệt ác pháp để tâm không còn chướng ngại, nên tâm dung thông với vạn hữu trong tình thương yêu và tha thứ, đó chính là hạnh phúc chân thật của cuộc đời.

Lòng yêu thương đúng lộ trình nhân quả

Nguyên Thanh

Tóm lại, lòng yêu thương phải có trí tuệ nhân quả soi sáng thì mới gọi là lòng yêu thương đúng chỗ, cho nên Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy chúng ta: đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh, đó là phát triển lòng thương yêu đúng lộ trình nhân quả.

Nuôi dưỡng tâm hồn giải thoát

Nguyên Thanh

Tóm lại, chị hãy lấy tình thương của người mẹ để nuôi dưỡng tâm hồn giải thoát của các con, cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người để bước đi vững chắc trên đường về xứ Phật.

Nghiệp và tâm

Nguyên Thanh

Tóm lại, nghiệp là từ trường của hành động thân, khẩu, ý do tâm điều khiển, nghiệp nằm ngoài thân ngũ uẩn và tác động vào thân ngũ uẩn, còn tâm là cái biết tổng hợp của 6 thức trong thân ngũ uẩn. Nghiệp do tâm tạo và tâm là thể hiện của nghiệp. Muốn tâm thanh thản, an vui thì tâm phải ngăn và diệt nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp thiện, sống không làm khổ mình khổ người.

Xả tâm ngã mạn

Nguyên Thanh

Mục đích của Đạo Phật là trang bị cho con người sự hiểu biết không có khổ đau, chứ không phải kiến thức để hơn thua tranh luận với người khác, cho nên muốn điều phục tâm ngã mạn thì chúng ta phải sống đúng 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người và thực hành chuyên sâu 10 điều lành, luôn triển khai chánh kiến nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, chứ không thấy đúng sai phải trái, để xả tâm chướng ngại, sống đạo đức không làm khổ mình khổ người.

Sống là tu, tu là sống

Nguyên Thanh

Tóm lại, Đạo Phật lấy triển khai tri kiến giải thoát trong cuộc sống hàng ngày làm nền tảng vững chắc cho sự tu hành, cho nên Thầy Thông Lạc dạy: “Sống là tu, tu là sống”, sống đạo đức không làm khổ mình khổ người là tu, xả tâm không chướng ngại trước mọi hoàn cảnh là sống. Nếu sống và tu được như vậy thì cuộc đời này là cảnh thiên đàng hạnh phúc biết bao!

Nhân quả công bằng

Nguyên Thanh

Trong cuộc đời này ai cũng muốn sống hạnh phúc, bình yên, no ấm, nhưng vì vô minh nên họ mới làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, vì thế ta đừng oán trách những người đã vô tình hay hữu ý gây đau khổ cho mình bởi họ chỉ là duyên để cho ta trả nhân quả, hãy tha thứ cho họ để chấm dứt sự tiếp nối của nhân quả khổ đau. Cho nên, Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy: Hãy nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác, chứ đừng nhìn đúng sai phải trái để cho tâm hồn ta được thanh thản, an vui, sống những ngày tháng vô sự.

Không diệt ý thức

Nguyên Thanh

Tóm lại, Đức Phật đã di chúc: “Lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc tu hành”, mà “giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, tri kiến làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh tri kiến” nên Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy: triển khai tri kiến giải thoát cũng chính là lời di chúc giống như Đức Phật. Triển khai tri kiến giải thoát là triển khai ý thức để có sự hiểu biết không khổ đau, chứ không phải diệt ý thức để trở thành cây đá.

Thiện xảo để sống trong thiện pháp

Nguyên Thanh

Tóm lại, trước các chướng ngại mà tâm không dao động là giải thoát, nhưng chúng ta phải khéo léo, thiện xảo căn cứ trên sức tu của mình, có lúc cần phải tránh né các đối tượng, có lúc cần phải trực tiếp đối diện với nhiều đối tượng để phản tỉnh bản thân, luôn ngăn ác diệt ác nhằm bảo vệ thiện pháp trong tâm của mình.

Duyên tan nhân quả gia đình

Nguyên Thanh

Tóm lại, sống trên cuộc đời này chỉ có lòng yêu thương mới đem lại bình an cho chúng ta, nhưng lòng yêu thương phải thực hiện đúng lộ trình nhân quả, nếu ngoài lộ trình nhân quả tức là bị ái kiết sử chi phối hoặc xen vào nhân quả người khác, nên thường làm khổ mình khổ người. Lòng thương yêu phải thực hiện đúng lúc, đúng thời bằng trí tuệ đạo đức nhân quả soi sáng thì sẽ thoát ra sợi dây ái kiết sử trói buộc.

Xả tâm sân hận

Nguyên Thanh

Tóm lại, để đối trị tâm sân hận thì hãy trau dồi lòng yêu thương và nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, không thấy đúng sai, phải trái. Lòng yêu thương như ánh nắng mặt trời, soi rọi tới đâu thì màn đêm u tối của tâm sân hận sẽ tan biến đến đó, nhường chỗ cho tâm hồn thanh thản sống chan hòa với vạn vật trong hạnh phúc, an vui và chính lòng yêu thương sẽ chắp cánh cho chúng ta vươn tới sự giải thoát rốt ráo hoàn toàn.

Đạo đức nhân quả trong đời sống

Nguyên Thanh

Người cư sĩ phải biết lấy 5 tiêu chuẩn đạo đức nhân bản làm nền tảng cho cuộc sống, lấy đạo đức nhân quả để đối xử với mọi người và dùng tri kiến nhân quả để phòng hộ tâm, thỉnh thoảng thọ Bát Quan Trai để gieo duyên làm một bậc tu hành giải thoát không vướng bận duyên sanh sau này. Nếu mọi người đều biết áp dụng và sống được như vậy thì xã hội này là thiên đường tại thế gian.

Chánh niệm tĩnh giác và Định Vô Lậu

Nguyên Thanh

Tóm lại, muốn nhiếp tâm và an trú tâm thì phải xả tâm cho thật kỹ; muốn xả tâm thì phải nhiệt tâm trau dồi Định Vô Lậu và Định Chánh Niệm Tĩnh Giác. Mục đích của chánh niệm tĩnh giác là hỗ trợ cho Định Vô Lậu xả tâm, nhờ xả tâm nên sự tĩnh giác càng cao. Định Vô Lậu và Định Chánh Niệm Tĩnh Giác là 2 loại định quan trọng nhất để triển khai tri kiến giải thoát.

Tâm và tướng

Nguyên Thanh

Tóm lại, Đức Phật không chấp nhận tướng tốt vì tướng tốt cũng là pháp vô thường, sanh diệt nên vẫn khổ đau, còn mục đích của Đạo Phật là tâm bất động thanh thản, an lạc, vô sự. Tướng do duyên hợp nhân quả nên luôn thay đổi, trong đó tâm là nhân, nhân tốt thì tướng sẽ tốt. Đạo Phật lấy thân làm phương tiện để rèn luyện tâm trở nên có đạo đức không làm khổ mình khổ người và có đạo lực làm chủ sanh, già, bệnh, chết.

00:00 / 00:00
15
15
1.0x
Tốc độ phát
1.0x
Xong
Podcast Tri Kiến Giải Thoát
/