Không diệt ý thức

Nguyên Thanh

21 Tháng Tám, 2019

 • Bỏ chọn
 • Bỏ chọn
21

Các tương tác cảm xúc

Tất cả
21
Bạn
 • 6 người khác thấy bổ ích
 • 6 người khác thấy cảm hứng
 • 6 người khác thấy xúc động
Chuyển sang nghe podcast

Nội dung mô tả

Tóm lại, Đức Phật đã di chúc: “Lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc tu hành”, mà “Giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, tri kiến làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh tri kiến” nên Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy: Triển khai tri kiến giải thoát” cũng chính là lời di chúc giống như Đức Phật. Triển khai tri kiến giải thoát là triển khai ý thức để có sự hiểu biết không khổ đau, chứ không phải diệt ý thức để trở thành cây đá.

– Nguyên Thanh

Quý bạn đọc vui lòng chọn định dạng pdf hoặc epub, rồi nhấn nút “Đọc” ở trên để đọc toàn bộ bài triển khai tri kiến giải thoát, hoặc xem trực tiếp như sau:

Ngày 21 tháng 8 năm 2019

KHÔNG DIỆT Ý THỨC

Phật tử T.N thưa hỏi

Hỏi: Muốn tu mà không diệt ý thức thì phải làm sao thưa sư cô Nguyên Thanh?

Đáp: Kính gửi chị T.N!

Muốn tu mà không diệt ý thức thì phải triển khai tri kiến giải thoát.

Đạo Phật xác định ý thức là quan trọng nhất, nên Đức Phật dạy: “Ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”.

Nếu ý thức sanh khởi niệm ác pháp thì sẽ tạo ra nhân quả khổ đau, nếu ý thức khởi niệm thiện pháp thì sẽ tạo ra nhân quả thiện lành, không đau khổ.

Thiện pháp là những pháp đưa đến không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, viết ngắn gọn lại là không làm khổ mình khổ người.

Do vậy, khi trong tâm khởi lên một ý niệm gì thì mình cần phải dùng ý thức phân tích mổ xẻ cho thấu suốt tâm niệm này, để xem tâm niệm này thuộc về niệm thiện hay niệm ác. Niệm thiện thì ta tăng trưởng, niệm ác thì ta diệt như Đức Phật đã dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”.

Muốn diệt ác pháp thì chúng ta phải thấu suốt rằng ác pháp đó làm khổ mình khổ người, đưa đến khổ đau và quả báo khổ đau. Khi phân tích được ác pháp rõ như vậy thì chúng ta buông xả ác pháp rất dễ dàng.

Ví dụ: Trong xã hội có một băng cướp gây ra nhiều khổ đau cho dân chúng. Để mang lại sự bình yên cho xã hội thì người ta phải tìm cách loại bỏ băng cướp đó ra khỏi cộng đồng.

Muốn vậy thì đầu tiên người ta phải bắt được băng cướp này, sau đó mới lập tòa án phân tích tội trạng của họ để chứng minh rằng các hành vi của họ là gây hại cho xã hội với chứng cứ rõ ràng. Những người trộm cướp này khi hiểu hành vi của mình là ác, làm khổ cho xã hội, là vi phạm hiến pháp và các chuẩn mực đạo đức của xã hội thì họ sẽ chấp nhận hình phạt (như giao nộp tài sản, vào tù, v.v..) mà không chống đối lại quyết định tòa án, tức là “tâm phục khẩu phục”.

Đối với tâm mình cũng vậy, để đưa lại sự bình yên, thanh thản cho tâm hồn thì chúng ta phải nhận biết được tâm niệm mình sanh khởi một cách rõ ràng (tĩnh giác) và sau đó là triển khai tri kiến để thấu suốt tâm niệm đó, nếu là ác pháp làm khổ mình khổ người thì tác ý xả bỏ.

Nếu tâm chưa thấu suốt từng tâm niệm mà tác ý xả bỏ thì sẽ bị ức chế tâm, giống như ngoài xã hội người ta ra lệnh bỏ tù một người mà không thông qua xét xử công minh.

Quá trình phân tích thấu rõ pháp nào là ác, pháp nào là thiện xảy ra bên trong nội tâm và bên ngoài hoàn cảnh, để không làm các pháp ác, chỉ làm các pháp thiện nhằm đem lại sự bình an cho mình cho người gọi là triển khai tri kiến giải thoát, triển khai tri kiến giải thoát tức là Định Vô Lậu, người nào triển khai được Định Vô Lậu sắc bén thì người đó xả tâm được, xả tâm được thì sẽ an trú tâm dễ dàng.

Cho nên, Đạo Phật luôn luôn lấy thiện pháp đi vào chỗ tu, chứ không phải đi vào chỗ không niệm thiện niệm ác. Thiện pháp thì có nhiều cấp độ:

˗ Đầu tiên là 5 tiêu chuẩn đạo đức gốc làm người, gọi là đạo đức nhân bản, gồm: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thuỷ, Đức Thành Thật và Đức Minh Mẫn.

˗ Tiếp đến là 10 tiêu chuẩn đạo đức Thập Thiện, gọi là đạo đức nhân quả 10 điều lành, gồm: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời lật lọng, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân hận, không si mê.

˗ Cuối cùng là chỗ tâm bất động trước ác pháp và cảm thọ, tâm thanh thản, an lạc và vô sự, gọi là Đạo Đức Làm Thánh.

Giai đoạn đầu là lấy thiện diệt ác, nên Đức Phật và Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy chúng ta sống đạo đức nhân bản – nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Lúc này mọi người sống với ý thức đầy đủ, luôn luôn sanh khởi thiện pháp, triển khai tri kiến xả tâm.

Giai đoạn sau, do xả tâm thuần thục thì tâm sẽ không còn phóng dật ra ngoài nữa nên thường quay vào định trên thân hành của mình. Lúc này không phải là tâm không khởi niệm mà là tâm định trên thân hành, biết rõ động dụng trên thân hành một cách tự nhiên, đây chính là trạng thái tâm thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự không phải là tâm không niệm mà đó là niệm thiện vô lậu, niệm không có khổ đau.

Do vậy, tu hành là triển khai ý thức thiện diệt ý thức ác, chứ không phải diệt ý thức cả thiện lẫn ác hay dừng ý thức hoặc ức chế ý thức vào chỗ không niệm. Nếu diệt ý thức thì rơi vào chỗ vô phân biệt, vô phân biệt thì người tu trở thành cục đá, gốc cây, ngu ngơ, mất nhận thức, đó là tu hành sai pháp hoàn toàn.

Việc dùng ý thức để triển khai sự hiểu biết không khổ đau gọi là Định Vô Lậu, nhờ Định Vô Lậu nên chúng ta tác ý xả bỏ những tâm niệm mang đến khổ đau, những tâm niệm mang đến khổ đau gọi là dục và ác pháp, mỗi lần tác ý xả bỏ niệm dục và ác pháp thì sẽ tạo ra năng lực của ý thức gọi là ý thức lực, tức là ý thức ly dục, ly ác pháp.

Dục và ác pháp luôn có sức hút để lôi kéo chúng ta vào chỗ khổ đau, thì tu tập là làm cho ý thức lực mạnh lên để thắng được sức lôi kéo của dục và ác pháp.

Trong xã hội, người làm chủ được ý thức của mình thì sẽ làm chủ được cuộc sống, làm chủ được cuộc sống là làm chủ nhân quả; ngược lại, người có ý thức yếu đuối, luôn bị dục và ác pháp lôi kéo là người bị nhân quả chi phối nên thường khổ đau.

Ví dụ: Nhiều người vẫn biết hút thuốc là có hại cho sức khỏe nhưng họ vẫn hút, thậm chí là bị nghiện, vì: thứ nhất là ý thức họ chưa triển khai để hiểu một cách sâu sắc tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, tinh thần, cộng đồng và môi trường; thứ hai là ý thức lực không thắng nổi lực nghiện thuốc lá.

Cho nên, phải hội đủ ba yếu tố: giới luật nghiêm chỉnh, tri kiến sắc bén và phương pháp tu đúng để xả tâm, ly dục ly ác pháp, nếu thiếu một trong ba yếu tố trên thì sẽ tu tập không có kết quả.

Chúng ta thấy rằng, lớp đầu tiên căn bản và quan trọng nhất của Đạo Phật là lớp Chánh kiến, tức là triển khai tri kiến để có sự hiểu biết không khổ đau, triển khai tri kiến tức là triển khai ý thức, sự tư duy suy nghĩ của chúng ta để không làm khổ mình khổ người.

Đạo Phật dùng ý thức là công cụ để tu tập, nên Đức Phật gọi ý thức là thanh trường kiếm diệt trừ lậu hoặc, tức là diệt trừ khổ đau. Muốn vậy thì chúng ta luôn luôn triển khai ý thức thiện để diệt ý thức ác. Tu tập là rèn luyện ý thức để nó trở thành một năng lực gọi là ý thức lực, và khi tâm thanh tịnh không còn tham, sân, si thì ý thức lực chính là Tứ Thần Túc như Thầy Thông Lạc đã dạy, nhờ Tứ Thần Túc mà hành giả nhập Tứ Thánh Định và thực hiện Tam Minh, chấm dứt mầm mống sinh tử một cách dễ dàng.

Tóm lại, Đức Phật đã di chúc: “Lấy giới luật và giáo pháp ta làm thầy, làm chỗ nương tựa vững chắc tu hành”, mà “giới luật ở đâu thì tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu thì giới luật ở đó, tri kiến làm thanh tịnh giới luật, giới luật làm thanh tịnh tri kiến” nên Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy: triển khai tri kiến giải thoát cũng chính là lời di chúc giống như Đức Phật. Triển khai tri kiến giải thoát là triển khai ý thức để có sự hiểu biết không khổ đau, chứ không phải diệt ý thức để trở thành cây đá.

TM. Ban Biên Tập

Sc. Nguyên Thanh

Đọc thêm
 • Tri Kiến Giải Thoát

  10 tháng trước

  "Đạo Phật dùng ý thức là công cụ để tu tập, nên Đức Phật gọi ý thức là thanh trường kiếm diệt trừ lậu hoặc, tức là diệt trừ khổ đau. Muốn vậy thì chúng ta luôn luôn triển khai ý thức thiện để diệt ý thức ác." (Sư cô Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  10 tháng trước

  "Chúng ta thấy rằng, lớp đầu tiên căn bản và quan trọng nhất của Đạo Phật là lớp Chánh kiến, tức là triển khai tri kiến để có sự hiểu biết không khổ đau, triển khai tri kiến tức là triển khai ý thức, sự tư duy suy nghĩ của chúng ta để không làm khổ mình khổ người." (Sư cô Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  10 tháng trước

  "Do vậy, tu hành là triển khai ý thức thiện diệt ý thức ác, chứ không phải diệt ý thức cả thiện lẫn ác hay dừng ý thức hoặc ức chế ý thức vào chỗ không niệm. Nếu diệt ý thức thì rơi vào chỗ vô phân biệt, vô phân biệt thì người tu trở thành cục đá, gốc cây, ngu ngơ, mất nhận thức, đó là tu hành sai pháp hoàn toàn." (Sư cô Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  10 tháng trước (Đã chỉnh sửa)

  "Do vậy, khi trong tâm khởi lên một ý niệm gì thì mình cần phải dùng ý thức phân tích mổ xẻ cho thấu suốt tâm niệm này, để xem tâm niệm này thuộc về niệm thiện hay niệm ác. Niệm thiện thì ta tăng trưởng, niệm ác thì ta diệt như Đức Phật đã dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”." (Sư cô Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

 • Tri Kiến Giải Thoát

  10 tháng trước (Đã chỉnh sửa)

  "Muốn tu mà không diệt ý thức thì phải triển khai tri kiến giải thoát.

  Đạo Phật xác định ý thức là quan trọng nhất, nên Đức Phật dạy: “Ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp”.

  Nếu ý thức sanh khởi niệm ác pháp thì sẽ tạo ra nhân quả khổ đau, nếu ý thức khởi niệm thiện pháp thì sẽ tạo ra nhân quả thiện lành, không đau khổ." (Sư cô Nguyên Thanh)

  • Bỏ chọn
  • Bỏ chọn
  6

  Các tương tác cảm xúc

  Tất cả
  6
  Bạn
  • 1 người khác thấy bổ ích
  • 1 người khác thấy cảm hứng
  • 1 người khác thấy xúc động
  Phản hồi
  Báo bình luận vi phạm

  @Tri Kiến Giải Thoát

Đọc thêm
Tư liệu tham khảo
Xem thêm
Chia sẻ
Ngày đăng: 8 Tháng Sáu, 2023, 20:51
Bài viết liên quan
Làm chủ cái ngủ

Nguyên Thanh

Tóm lại, tu đúng là làm chủ cái ngủ, làm chủ cái ngủ là tu. Muốn làm chủ cái ngủ thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là triển khai tri kiến giải thoát, triển khai tri kiến giải thoát thì phải thông suốt Định Vô Lậu và rèn luyện chánh niệm tĩnh giác, đó là những vũ khí chính để xả tâm tham, sân, si, quét sạch hôn trầm, nhường chỗ cho tâm thanh thản, an lạc, giải thoát.

Bố thí chúng sanh

Nguyên Thanh

Tóm lại, sự bố thí, làm từ thiện phải thực hiện đúng lộ trình nhân quả: nếu chúng sanh sống thiện mà gặp khó khăn thì chúng ta nên giúp đỡ để họ tiếp tục sống thiện; còn nếu chúng sanh sống ác mà gặp khó khăn thì ta nên để họ tự trả nhân quả; nếu chúng ta giúp đỡ chúng sanh mà tạo duyên phát sinh ác pháp cản trở tức là chúng sanh chưa đủ duyên phước để nhận sự giúp đỡ này, thì chúng ta nên dừng lại, hoặc là khuyên nhủ họ nên sống thiện bồi đắp phước đức để chuyển đổi nhân quả.

Pháp sai chứ người không sai

Nguyên Thanh

Tóm lại, pháp sai chứ người không sai. Vì pháp sai nên làm cho con người bị ức chế tâm trong hình thức giới luật, tiến lên thì không được mà lùi xuống thì phạm giới, nên kiểu gì cũng bị khổ đau. Còn khi gặp đúng chánh pháp, giúp chúng ta biết cách triển khai tri kiến xả tâm, ly dục ly ác pháp, hóa giải mọi chướng ngại trong lòng để tâm trở về trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự, vượt qua nhân quả, vững bước tiến lên trên con đường giải thoát.

Tái sanh

Nguyên Thanh

Tóm lại, nghiệp tương ưng tái sanh luân hồi, tạo ra sự sống mới, khổ đau hay hạnh phúc đều do hạnh nghiệp mà ra. Nghiệp do tâm tạo, cho nên chúng ta phải biết thương tâm nghiệp lực của mình, thương tâm nghiệp lực của mình thì phải biết triển khai tri kiến nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả để sống không làm khổ mình khổ người thì sẽ tiến hóa trên con đường thiện, giải thoát tâm mình ra khỏi mọi sự khổ đau và chấm dứt tái sanh luân hồi.

Sống tích cực

Nguyên Thanh

Tóm lại, càng siêng năng quét nhà thì nhà càng sạch, càng siêng năng xả tâm thì tâm càng sáng. Muốn tâm thanh tịnh thì phải trực tiếp trong mọi cảnh phản tỉnh tâm mình, luôn ngăn ác diệt ác pháp để tâm không còn chướng ngại, nên tâm dung thông với vạn hữu trong tình thương yêu và tha thứ, đó chính là hạnh phúc chân thật của cuộc đời.

Hành trang cho con

Nguyên Thanh

Tóm lại, bậc làm cha mẹ hãy đứng trên lập trường đạo đức nhân quả để nuôi dạy các con của mình biết ăn chay vì đức hiếu sinh theo tinh thần 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người, biết thương yêu chia sẻ sự sống với mọi người, biết trau dồi lòng từ để rèn luyện sức tĩnh giác, biết giữ gìn vệ sinh môi trường sống và hướng theo chánh nghiệp để xây dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc, bình an, no ấm.

Ly dục ly ác pháp tâm bất động

Nguyên Thanh

Tóm lại, dục và ác pháp là nguyên nhân gây ra sự khổ đau cho con người. Để ly dục ly ác pháp thì chúng ta cần phải thực tập và rèn luyện theo đúng lộ trình Bát Chánh Đạo. Khi tâm ly dục ly ác pháp thì trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự hiện ra, đó chính là chân lý giải thoát của Đạo Phật.

Lòng yêu thương đúng lộ trình nhân quả

Nguyên Thanh

Tóm lại, lòng yêu thương phải có trí tuệ nhân quả soi sáng thì mới gọi là lòng yêu thương đúng chỗ, cho nên Trưởng lão Thích Thông Lạc dạy chúng ta: đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh, đó là phát triển lòng thương yêu đúng lộ trình nhân quả.

Nuôi dưỡng tâm hồn giải thoát

Nguyên Thanh

Tóm lại, chị hãy lấy tình thương của người mẹ để nuôi dưỡng tâm hồn giải thoát của các con, cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn đạo đức nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người để bước đi vững chắc trên đường về xứ Phật.

Nghiệp và tâm

Nguyên Thanh

Tóm lại, nghiệp là từ trường của hành động thân, khẩu, ý do tâm điều khiển, nghiệp nằm ngoài thân ngũ uẩn và tác động vào thân ngũ uẩn, còn tâm là cái biết tổng hợp của 6 thức trong thân ngũ uẩn. Nghiệp do tâm tạo và tâm là thể hiện của nghiệp. Muốn tâm thanh thản, an vui thì tâm phải ngăn và diệt nghiệp ác, tăng trưởng nghiệp thiện, sống không làm khổ mình khổ người.

Xả tâm ngã mạn

Nguyên Thanh

Mục đích của Đạo Phật là trang bị cho con người sự hiểu biết không có khổ đau, chứ không phải kiến thức để hơn thua tranh luận với người khác, cho nên muốn điều phục tâm ngã mạn thì chúng ta phải sống đúng 5 tiêu chuẩn đạo đức làm người và thực hành chuyên sâu 10 điều lành, luôn triển khai chánh kiến nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, chứ không thấy đúng sai phải trái, để xả tâm chướng ngại, sống đạo đức không làm khổ mình khổ người.

Sống là tu, tu là sống

Nguyên Thanh

Tóm lại, Đạo Phật lấy triển khai tri kiến giải thoát trong cuộc sống hàng ngày làm nền tảng vững chắc cho sự tu hành, cho nên Thầy Thông Lạc dạy: “Sống là tu, tu là sống”, sống đạo đức không làm khổ mình khổ người là tu, xả tâm không chướng ngại trước mọi hoàn cảnh là sống. Nếu sống và tu được như vậy thì cuộc đời này là cảnh thiên đàng hạnh phúc biết bao!

Nhân quả công bằng

Nguyên Thanh

Trong cuộc đời này ai cũng muốn sống hạnh phúc, bình yên, no ấm, nhưng vì vô minh nên họ mới làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, vì thế ta đừng oán trách những người đã vô tình hay hữu ý gây đau khổ cho mình bởi họ chỉ là duyên để cho ta trả nhân quả, hãy tha thứ cho họ để chấm dứt sự tiếp nối của nhân quả khổ đau. Cho nên, Trưởng lão Thích Thông Lạc đã dạy: Hãy nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả thiện ác, chứ đừng nhìn đúng sai phải trái để cho tâm hồn ta được thanh thản, an vui, sống những ngày tháng vô sự.

Khởi động ăn chay

Nguyên Thanh

Tóm lại, bằng mọi giá phải giữ cho được thân người, vì chỉ ở thân người thì mới có bộ óc biết triển khai tri kiến phân biệt thiện ác, đủ điều kiện tu hành giải thoát, còn làm thân chúng sanh sống theo bản năng nghiệp lực đưa đẩy nên không thể tu hành. Muốn giữ được thân người thì phải chấm dứt vay nợ xương máu chúng sanh, muốn chấm dứt vay nợ xương máu chúng sanh thì phải thiện xảo trau dồi Đức Hiếu Sinh và thực hiện hạnh ăn chay trong đời sống hàng ngày.

Thiện xảo để sống trong thiện pháp

Nguyên Thanh

Tóm lại, trước các chướng ngại mà tâm không dao động là giải thoát, nhưng chúng ta phải khéo léo, thiện xảo căn cứ trên sức tu của mình, có lúc cần phải tránh né các đối tượng, có lúc cần phải trực tiếp đối diện với nhiều đối tượng để phản tỉnh bản thân, luôn ngăn ác diệt ác nhằm bảo vệ thiện pháp trong tâm của mình.

Đăng ký
Đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng nhập email đã đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ gửi email đổi mật khẩu đến hộp thư của bạn
Đăng nhập trang web
Khôi phục mật khẩu
Cách khác để đăng nhập
Đăng ký
Chia sẻ

Đã copy liên kết vào bộ nhớ tạm